dissabte, 15 de juny de 2013

Els canvis climàtics iniciats fa 11 milions d’anys quedaren gravats en l’esmalt dental dels herbívors

Font: CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques)

Data: 24 de maig de 2013

Resum:

Un equip d’investigació, amb la col·laboració del CSIC, ha pogut localitzar els canvis climàtics que s’esdevingueren des de fa 11 milions d’anys fins fa 0,8 milions d’anys mitjançant les característiques trobades en l’esmalt dental dels mamífers herbívors que visqueren en aquest període de temps.

Paraules clau:

Isòtop: diferents varietats d’un àtom amb el mateix nombre atòmic, però diferent nombre màssic, és a dir, mateix nombre de protons, però diferent nombre de neutrons.

Bioma: conjunt d’ecosistemes caracteritzats per una composició d’unes espècies acompanyat d’un tipus de plantes amb funcions determinades segons el terreny i el clima, que marquen el tipus que és. Ex.: tundra, taigà, litoral, manglar, etc.

Anàlisi

S’ha dut a terme l’anàlisi de 149 mostres de l’esmalt dentari de mamífers herbívors que visqueren a la Península Ibèrica des del Miocè final fins al Pleistocè mitjà (des de fa 11 milions d’anys fins a fa 0,8 milions d’anys) amb la intenció de descobrir els canvis climàtics produïts en tot aquest període de temps.

L’estudi, en el qual ha participat el CSIC, és publicat en la revista PLOS ONE, i consisteix en analitzar els isòtops d’oxigen i carboni presents en les dents de les restes fòssils. Els isòtops d’oxigen informen sobre el tipus d’aigua que bevien aquests mamífers i la temperatura ambiental existent, mentre que el carboni indica el tipus d’alimentació que tenien.

Després de les observacions, es conclou que fa 6,3 milions d’anys començà un refredament progressiu de la península, la qual anà quedant àrida, cosa que quedà marcada pel carboni; aquest fred portà la glaciació de fa 2,6 milions d’anys.

Una investigadora, Maria Teresa Alberdi, tenint en compte que la Península Ibèrica no patí un canvi en el creixement d'una vegetació concreta des de fa 2 a 9 milions d’anys, quan la resta del planeta sí, creu que el bioma mediterrani actual ha sortit de manera intermitent abans d’arribar al que és ara.

Altres conclusions són, per exemple, una crisi produïda fa 9,5 milions d’anys, quan la vegetació sofrí dràstics canvis cap a una més seca; i al contrari passà fa entre 4,2 i 3,7 milions d’anys.

En definitiva, aquestes dades no informen sobre canvis climàtics rellevants a la península, però futures investigacions, segons assegura l’investigador Manuel Hernández Fernández, sí que ho faran.Llocs on s'han trobat els fòssils analitzats.

Fonts d’informació

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Los-cambios-climaticos-prehistoricos-quedaron-grabados-en-el-esmalte-dental-de-los-herbivoros
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0063739#pone-0063739-g001
http://ca.wikipedia.org
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Bioma.htm

Fran Arnau Martínez 
1r Batxillerat – CMC
IES Alfred Ayza

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada