divendres, 16 de març de 2012


Article publicat per Pam Frost Gorder el 7 de març de 2012 a la Universitat Estatal de Ohio. 
Un grup de investigadors aconsegueixen captar la primera imatge en temps real de dos àtoms marejant-se dins d’una molècula gràcies a una nova càmera ultraràpida que utilitza polsos làser ultraràpids per a atraure un electró fora de la seva òrbita natural.

Paraules clau:
- Àtom: part més petita d'un sistema químic. És la mínima quantitat d'un element químic que presenta les propietats de l'element. Els àtoms estan formats per partícules encara més petites, les partícules subatòmiques (electrons, protons i neutrons).
- Molècula: grup elèctricament neutre i suficientment estable format per almenys dos àtoms, units per enllaços químics forts. Una molècula pot consistir en diversos àtoms d'un únic element químic, com en el cas de l'oxigen, o de diferents elements, com en el cas de l'aigua. Els àtoms i complexos units per enllaços no covalents com els enllaços d'hidrogen o els enllaços iònics no s'acostumen a considerar com a molècules individuals.
- Electró: partícula subatòmica amb càrrega elèctrica negativa sense cap estructura coneguda.
- Làser:  font de llum que utilitza una emissió estimulada per emetre un raig de llum coherent i normalment d'alta mono cromaticitat i direccionalitat així diferenciant-se de les llums habituals amb llum de baixa coherència.
- Òrbita: camí que un objecte recorre a l'espai al voltant d'un altre objecte, amb la influència d'una força centrípeta.

Anàlisi de la notícia:

A través d’estos experiments s’han adonat de que es pot controlar la trajectòria quàntica de l’electró quan torna cap a la molècula, ajustant el làser que el llança. La tècnica ofereix una nova ferramenta per a l’estudi de l’estructura i dinàmica de la matèria. Podria utilitzar-se per a estudiar àtoms individuals.


Aquesta investigació ha estat realitzada per l’investigador principal Louis DiMauro de la Universitat Estatal de Ohio, acompanyat per l’investigador post-doctoral Cosmin Blaga. Així, podem saber d’aquest descobriment, gràcies a la publicació en la revista Nature.


El mètode de treball seguit ha consistit en llançar contra un objecte un gran nombre de electrons per segon, així poden captar ràpidament un moviment molecular.


Per tot açò, s’ha utilitzat la tècnica nomenada difracció electrònica induïda per làser, així amb aquesta van poder estudiar els moviments dels àtoms en una molècula aïllada.


Les molècules utilitzades per l’estudi foren el nitrogen i l’oxigen, ja que els científics coneixen cada detall de la seva estructura. Els investigadors colpejaven aquestes molècules amb polsos de llum làser a una milmilionèsima de segon.


Amb aquest procediment foren capaços d’extraure un únic electró fora de la capa externa de la molècula i detectar la senyal dispersada del mateix quan tornava a col·lidir amb la molècula, així observant la senyal de l‘electró en forma de llum quan passa a través d'esquerdes mitjançant el mètode LIED.


A llarg termini, s’hi confia en aplicacions en ciències dels materials i inclús en fabricació química. També podria utilitzar-se per a estudiar àtoms individuals, però el major impacte de la ciència arribarà quan es puguen estudiar les reaccions entre molècules més complexes.


En aquesta representació podem observar la primera imatge d’un àtom en moviment en una molécula.

Per a finalitzar dir que tota la informació sobre aquesta notícia l’he extret de la pàgina web www.cienciakanija.com així com per els conceptes científics i paraules clau he utilitzat la famosa web www.wikipedia.com
Vicent Llorach

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada